Tomografia stomatologiczna 3D – jest nieocenionym badaniem w przypadkach wykonywania precyzyjnych i wysocespecjalistycznych zabiegów głównie z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii, ale również innych dziedzin stomatologicznych, którym wykonanie w/w badania ułatwia postawienie pełnej i prawidłowej diagnozy. Najczęściej jednak wykorzystuje się je przed wykonaniem wszczepu w obrębie szczęki i/lub żuchwy, przed skomplikowanymi ekstrakcjami np. zębów mądrości czy podczas lokalizacji zębów zatrzymanych, perforacji korzeni zębowych, pęknięć i złamań w obrębie szczęki i żuchwy. Wykonanie tomografii nie tylko ułatwia lokalizację i daje szczegółowe informacje na temat orientacji zęba, ale również pozwala na wykonanie dokładnych pomiarów w obrębie planowanego zabiegu, symulacji wszczepienia implantu, jak również dostarcza wstępnych informacji dotyczących gęstości tkanki kostnej.

Największym atutem wykorzystania tomografii jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia powikłań około- i pozabiegowych, co zdecydowanie wpływa na zwiększenie komfortu pracy lekarza i psychicznego dla pacjenta, ponadto skraca czas zabiegu.
 

Przykłady leczenia

Przypadek 1 –duży ubytek kostny w obrębie zęba 36 spowodowany zapaleniem miazgi i zmianami bakteryjnymi w okolicy okołowierzchołkowej; obrysowany kanał żuchwy.

 Przypadek 2 – symulacja osadzenia implantów