Podczas planowania leczenia ortodontycznego wykorzystujemy nowoczesny skaner 3D TRIOS. Pozwala on pobrać wirtualne wyciski uzębienia Pacjenta oraz precyzyjnie zaplanować leczenie. Model 3D uzębienia znacznie ułatwia komunikację lekarza z Pacjentem. Dzięki możliwości wykonania symulacji 3D możemy zobaczyć planowane efekty prostowania zębów a także monitorować efekty leczenia ortodontycznego na każdym jego etapie.Analiza komputerowa pozwala na ustalenie szczegółowego, wirtualnego planu leczenia każdego Pacjenta.

Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego zamiast tradycyjnych wycisków diagnostycznych, które nie są zbyt komfortowe dla Pacjenta, w naszej Poradni skanujemy układ szczęk skanerem wewnątrzustnym - bezpośrednio w jamie ustnej Pacjenta.

Skanowanie jest szybkie i przyjemne. Skan 3D, to wygoda, precyzja, trwałość ,a także nowe możliwości dla Lekarza i komfort dla Pacjenta na najwyższym poziomie.
 


Skanery wewnątrzustne 3D są nowoczesnymi urządzeniami, które pozwalają na wykonanie precyzyjnych uzupełnień protetycznych jak: korony, licówki, onlay / inlay oraz łączniki do implantów.

Mają szerokie zastosowanie w Protetyce oraz Ortodoncji.
 
Wyciski wirtualne to potężne i elastycznenarzędzie do diagnostyki i planowania leczenia.
Dają nam możliwość:
  • Poszerzenia diagnostyki : weryfikacja kształtu łuku zębowego, nagryz poziomy/pionowy, dokładniejsze analizy ortodontyczne, sprawdzenie przeciążeń okluzyjnych zębów
  • Symulacji przebiegu leczenia (włączając ekstrakcje zębów)
  • Wygodnej komunikacji na linii Pacjent – Lekarz
  • Szczegółowego planu leczenia z zapisem zmian położenia zębów oraz porównaniem modeli przed i po leczeniu.