Protetyka jest to dział stomatologii zajmujący się uzupełnianiem braków zębowych za pomocą uzupełnień stałych takich jak:
  • korony
  • mosty

  • wkłady koronowo-korzeniowe
  • inley, onley

oraz uzupełnień ruchomych:
  • protezy częściowe
  • protezy szkieletowe

  • protezy całkowite