Teleradiogram (Cefalogram) – zdjęcie to wykorzystywane jest głównie do badań czaszki i kości twarzy. Daje możliwość wykrycia urazów, chorób i nieprawidłowości rozwojowych w obrazowanym obrębie. Uwidacznia zarówno tkanki miękkie twarzy, zatoki przynosowe jak i podniebienie twarde.


W ortodoncji wykorzystywane jest do oceny wzrostu twarzoczaszki. Ponadto szczegółowa analiza tych zdjęć pozwala na ocenę stosunków przestrzennych zębów i szczęk oraz innych struktur czaszki. Jest niezbędna do prawidłowego rozpoznania wady zgryzu i przygotowania właściwego dla pacjenta planu leczenia. Porównanie badań sprzed leczenia i po jego zakończeniu umożliwia ocenę wyników przeprowadzonego leczenia. Ponadto jest niezbędne do oceny postępów leczenia stawów skroniowo-żuchwowych i relaksacji mięśni - żwaczy.