Pantomogram – jedno ze zdjęć przeglądowych, wykonywanych rutynowo jako badanie wstępne przed rozpoczęciem leczenia. Pozwala ono na jednoczesne uwidocznienie całego stanu uzębienia, kości szczęk oraz struktur sąsiednich na jednym zdjęciu, przy minimalnej dawce promieniowania (odpowiadającej 4-5 zdjęciom punktowym zębów).

Jest ono nieocenione w przypadku dokonania prawidłowej diagnostyki:
 • torbieli i nowotworów
 • zmian próchniczych
 • nieprawidłowości rozwojowych w obrębie trzonu i gałęzi żuchwy
 • chorób zatok szczękowych
 • zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych
 • oceny stanu narządu żucia przed wykonaniem protez
 • oceny wysokości kości przed planowanym zabiegiem implantologicznym
 • złogów w śliniankach
 • nieprawidłowości w budowie korzeni zębowych
 • umiejscowienia zębów zatrzymanych
 • położenia zębów w stosunku do zatok szczękowych
 • braku zawiązków zębowych.
 


Dodatkowo daje możliwość obserwacji stanu mineralizacji i kierunku wyrzynania zębów. Do zalet takiego zdjęcia możemy zaliczyć również brak uciążliwości dla pacjenta w trakcie wykonywania ekspozycji oraz możliwość wykonania zdjęcia u pacjenta niezdolnego do otwarcia ust.

Przykłady leczenia

Przypadek 1 – pacjent po leczeniu ortodontycznym
Przypadek 2 - Planowanie osadzenia implantów na podstawie zdjęcia pantomograficznego
Przypadek 3 – zdjęcie kontrolne u pacjenta przed i po zabiegu implantacji
Przypadek 4 – dziecko w okresie wymiany zębów mlecznych na stałe
Przypadek 5 – pacjent podczas leczenia ortodontycznego – zatrzymany ząb 15
Przypadek 6 – brak zawiązków poszczególnych zębów stałych