Leczenie endodontyczne inaczej kanałowe polega na usunięciu zainfekowanej miazgi z komory i kanałów korzeniowych zęba oraz mechanicznym i chemicznym opracowaniu kanałów zęba jak również szczelnym ich wypełnieniu.


Leczenie endodontyczne odbywa się w osłonie koferdamu w znieczuleniu miejscowym. Poprawnie przeleczony ząb może służyć jeszcze przez wiele długich lat. Istotną rolę po leczeniu kanałowym odgrywa właściwa odbudowa zęba w tym celu często zaleca się wykonanie korony protetycznej.
 
Leczenie kanałowe w naszym gabinecie przeprowadza się przy użyciu specjalistycznych narzędzi kanałowych ręcznych i maszynowych.
Wykonywane są także zdjęcia rtg- które dają dokładny obraz zęba przed, w trakcie leczenia i po leczeniu. Dzięki temu mamy pewność, że ząb został właściwie przeleczony! Niezastąpionym w nowoczesnym leczeniu kanałowym jest również mikroskop, który ułatwia pracę w przypadku skomplikowanej budowy anatomicznej zęba, czy też utrudnionego dostępu do kanałów korzeniowych zęba.
W leczeniu endodontycznym używa się także endometru, urządzenia które precyzyjnie pozwala ustalić długość kanału zęba.Reendodoncja jest to powtórne leczenie endodontyczne. Wskazaniem do tego zabiegu są dolegliwości bólowe zęba wcześniej leczonego kanałowo, przetoki ropne, zmiany okołowierzchołkowe widoczne na zdjęciu rtg, nieprawidłowo wypełniony kanał podczas leczenia pierwotnego. Podczas powtórnego leczenia kanałowego możliwe jest także usunięcie złamanych narzędzi endodontycznych pozostawionych w kanale w trakcie poprzedniego zabiegu. Niezwykle istotne w diagnostyce zębów leczonych już endodontycznie jest zdjęcie rtg lub 3D, które daje nam pełny obraz stanu zęba.