lek. stom. Michał Heigelmann

Ukończone studia: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w2007 r.

Nauczyciel akademicki: Asystent Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
W 2013r. uzyskał tytuł specjalisty.

Staż pracy: od 2007 r.

Członek:
Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, PSI
The International Congress of Oral Implantologists, ICOI
Deutsche Gesselschaft fur Orale Implantologie, DEGOI

Absolwent 2 letniego Curriculum Implantologicznego certyfikowanego przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne PSI oraz międzynarodowe organizacje DGOI / ICOI.

Zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego z wyróżnieniem pozwoliło na otrzymanie licencji Praktyki Implantologicznej.

W 2017 roku złożył egzamin skutkujący otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu umiejętności lekarza implantologa Fellowship DGOI/ICOI nr 7/2017/F

W Klinice zajmuje się leczeniem chirurgicznym, implantologią, leczeniem zachowawczym i protetyką.

Najważniejsze konferencje i kursy:
 • 2007 - Konferencja - Antybiotykoterapia w leczeniu zakażeń zębopochodnych.
 • 2007 - Konferencja - Zasady postępowania z tkankami miękkimi obszaru śluzówkowo-dziąsłowego w różnych procedurach stomatologicznych.
 • 2007 - Tytani - implantologia dziś i jutro.
 • 2008 - Sesja naukowa "Doświadczenia kliniczne w zakresie leczenia protetycznego, periodontologicznego i zachowawczego. "
 • 2008 - Sesja naukowa "Czy wybielanie zębów jest bezpieczne i zawsze skuteczne."
 • 2008 - Sesja naukowa "Leczenie endodontyczne - płukanie kanałów korzeniowych. Środki płuczące"
 • 2008 - Sesja naukowa "Doświadczenia kliniczne w zakresie leczenia endodontycznego, ortodontycznego i chirurgicznego. "
 • 2008 - II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii."
 • 2008 - Sesja naukowo-szkoleniowa Koła Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS w Poznaniu.
 • 2008 - Dni implantologii OSIS.
 • 2009 - Zastosowanie wszczepów OSTEOPLANT w leczeniu różnych form braków zębowych
 • 2007 - "Zasady postępowania z tkankami miękkimi obszaru śluzówkowo-dziąsłowego w różnych procedurach stomatologicznych" dr n. med. Wojciech Bednarz
 • 2007 - "Antybiotykoterapia w leczeniu zakażeń zębopochodnych" lek. med. Jarosław Trela
 • 2011 - "Zabiegi chirurgiczne w leczeniu chorób przyzębia i korekcie zaburzeń śluzówkowo-dziąsłowych" dr. n. med Marlena Trąbkowska-Świstelnicka
 • 2011 - "Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej" UM w Poznaniu
 • 2011 - "Ratownictwo medyczne w nagłych stanach zagrożenia życia i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska" UM w Poznaniu
 • 2011 - "Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych" UM w Poznaniu
 • 2011 - "Leczenie zachowawcze i chirurgiczne chorób tkanek okołowierzchołkowych" UM w Poznaniu
 • 2011 - "Nowoczesne materiały w praktyce stomatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii zachowawczej" UM w Poznaniu
 • 2011 - "Najczęstsze choroby błony śluzowej jamy ustnej z uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej" UM w Poznaniu
 • 2011 - "Zdrowie publiczne" UM w Poznaniu
 • 2012 - "Periolajkonik - chirurgia periodontologiczna w pogułce" dr. n. med Witold Jurczyński
 • 2013 - "Inlay, onlay, endokorona - przekraczamy granice, pokazujemy niepowodzenia" Prof. Dr hab. Stanisław Suliborski
 • 2014 - "Chirurgiczne techniki akceleracji przesunięć ortodontycznych w codziennej praktyce" Dr Andrea Podesta
 • 2014 - "Planowanie leczenia pod kątem kortykotomii" Dr Andrea Podesta
 • 2014 - "Leczenie powikłań periodontologicznych po tradycyjnych terapiach ortodontycznych u osób dorosłych" Prof. Giulio Rasperini
 • 2014 - "Regeneracja pionowych ubytków kostnych wokół zęba po leczeniu ortodontycznym"Prof. Giulio Rasperini
 • 2014 - "Zarządzanie tkankami miękkimi przy pokrywaniu recesji powstałych w wyniku leczenia ortodontycznego"Prof. Giulio Rasperini
 • 2015 - "Camlog Guided Surgery - koncepcje postępowania przy implantacjach bezpłatowych z użyciem szablonów chirurgicznych", Dr Detlef Hildebrandt, Kraków
 • 2015 - "Preparacja zębów pod korony protetyczne" Prof. Paul Gerloczy, Warszawa
 • 2015 - "Postępowanie z tkankami miękkimi przy zabiegach augmentacyjnych kości" Prof. Steigmann, Steigmann Implant Institute, Heidelberg
 • 2015 - "Miniimplanty OBI w rozwiązaniach typu overdenture"
 • 2015 „Implanty w teorii i praktyce, radiologia i planowanie implantoprotetyczne” Wrocław
 • 2015 „Porcelanowe uzupełnienia adhezyjne” Poznań
 • 2016 „Protetyka implantologiczna” Łódź
 • 2016 „Planowanie w implantologii stomatologicznej” Kielce
 • 2016 „Zaawansowane techniki odbudowy tkanek twardych” Tomaszów Mazowiecki
 • 2016 „Biomechanika w implantologii” Łódź
 • 2016 „Planowanie uzupełnień protetycznych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych - protezy ruchome i stałe” prof. Ryszard Koczorowski
 • 2016 „Tkanki miękki i estetyka w implantologii, implantacja natychmiastowa” Katowice
 • 2016 „Aspekty periodontologiczne w implantologii stomatologicznej” Lublin
 • 2016 „Zastosowanie bloków kostnych w przedimplantacyjnej augmentacji podłoża kostnego” dr Dariusz Pituch
 • 2016 „Implantacja natychmiastowa w odcinku estetycznym” Szczecin
 • 2016 „Zastosowanie CBCT w implantologii stomatologicznej - korzyści i pułapki” Szczecin
 • 2016 „Procedury augmentacyjne i piezochirurgia” Kraków
 • 2016 „Postępowanie z tkankami miękkimi i kośćmi” prof. Krzysztof Osmola
 • 2016 „ Pełne rekonstrukcje implantoprotetyczne łuków zębowych” dr Mariusz Duda
 • 2016 „Meet The Master” Warszawa
 • 2016 „Kliniczne aspekty chirurgicznego leczenia recesji dziąsłowych” dr Tomasz Kuszczak
 • 2016 „Estetyka biała i czerwona” dr Konstantinos Valavanis
 • 2017 „International Weekend Of Curriculum Implantology” Kraków
 • 2017 „Soft Tissues Versus Hard Tissues” International Weekend PSI/ICOI/DGOI
 • 2017 „ICOI Europe Consensus Conference” Kraków
 • 2017 „Światowy Kongres Masters Of Oral Implantology” Warszawa
 • 2017 „MIMI - Flapless” Flonheim kurs cz. 1, 2 i 3 dr Armin Nedjat
 • 2018 „International Congress of Oral Implantologists”
 • 2018 „Nowe trendy w implantologii i chirurgii przyzębia” prof. Markus Hürzeler
 • 2018 „Zarządzanie tkanką miękką wokół zębów i implantów” prof. Marzena Dominiak
 • 2018 „Nowoczesne i nietypowe techniki wykonywania dostępu w resekcyjnej i regeneracyjnej chirurgii jamy ustnej” dr Radosław Jadach
 • 2018 „Czynniki warunkujące stabilność efektów leczenia implantoprotetycznego” dr Marcin Krywult
 • 2018 „Implanty w strefie estetycznej w różnych sytuacjach klinicznych. Implantacja natychmiastowa. Implantacja z wolnym przeszczepem tkanki łącznej. Sterowana regeneracja kości w połączeniu z implantacją lub jako postępowanie etapowe. dr Michał Szczutkowski