dr n. med. Małgorzata Pobol-Aidi

Ukończone studia: Akademia Medyczna w Poznaniu w 1996 r.
Specjalizacja: Io w zakresie stomatologii ogólnej - 2000 r.
Staż pracy:
 • 1996-1999 r. - Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu w Zakładzie Ortodoncji
 • od 1998 r. prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną.
Członek:
 • Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, PTS
 • Polskiego Towarzystwa Ortodontyczneo, PTO
 • Eurasian Association of Orthodontists, EAO
Tytuły naukowe:
 • 2011 r. - nadano tytuł doktora nauk medycznych
W naszym gabinecie zajmuje się leczeniem ortodontycznym oraz stomatologią estetyczną.

Najważniejsze konferencje i kursy:
 • 1997 – Technika łuku prostego I stopień. Dr D.J.Vasey.
 • 1998 – Technika łuku prostego II stopień. Dr D.J.Vasey.
 • 2001 – Leczenie dorosłych ortodontyczne i chirurgiczne. Prof. W.Alexander.
 • 2002 – Biomechanical strategies for contemporary orthodontic practice. Prof. R.Nanda.
 • 2002 – Nowe poglądy na eliminowanie nawyków ustnych. Dr J.Flutter.
 • 2003 – Współpraca interdyscyplinarna ortodonty, periodontologia i protetyka w celu osiągnięcia lepszych wyników estetycznych. Prof. B.U.Zachrisson , Dr S.Toreskog.
 • 2004 – Niezwykłe przypadki - nietypowe leczenie. Prof. J.P.Joho
 • 2004 – Zastosowanie włókien szklanych i węglowych w praktyce. Wkłady koronowo-korzeniowe. Magnetyczne systemy retencyjne. doc. dr hab. n. med. L. Wagner dr n. med. M. Kittel, lek. stom. L. Kowalik.
 • 2005 – MBT Summit an overview of the philosophy of orthodontic treatment. Dr Mc Laughlin, Dr Bennett.
 • 2005 – Tytani – Implanty dziś i jutro.
 • 2006 – Ortodoncja , periodontologia i implanty. Prof. B.U.Zachrisson.
 • 2006 – Periodontologia w codziennej praktyce stomatologicznej. Dr G.Chmiel.
 • 2006 – Wprowadzenie do chirurgii periodontologicznej . Dr G.Chmiel.
 • 2006 – Scaling i root planing.
 • 2006 – Reedukacja czynnościowa. Dr D.Rollet.
 • 2006 – Leczenie miazgi zębów mlecznych oraz stałych niedojrzałych.
 • 2007 – Leczenie aparatem Twin Block w modyfikacji własnej.
 • 2008 – Metody leczenia wad klasy II. Dr M.Langlade.
 • 2008 – Leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatu Twin Block. Dr.J.Sandler ,Dr A.Marry.
 • 2008 – Leczenie oparte na cefalometrii. Retajnery klejone. Prof. B.U.Zachrisson.
 • 2008 – Leczenie osób dorosłych z chorobami przyzębia. Prof. V.G.Kokich.
 • 2008 – Nowa era w endodoncji.
 • 2009 – W jakich przypadkach zwolennik leczenia bezekstrakcyjnego usuwa zęby. Prof. W.Alexander.
 • 2009 – Forum profesjonalnej stomatologii.
 • 2009 – ILS PROVIDER kurs Europejski Rady Resuscytacji.
 • 2009 – Kurs ochrony radiologicznej pacjenta.
 • 2009 - Leczenie klasy II z zastosowaniem aparatu Forsus Zastosowanie miniimplantów w ortodoncji.Dr Mohammad R.Razavi, Dr Lisa Alverto
 • 2009- Ortodoncja- wskazówki praktyczne. Uzyskanie harmonii twarzy i stabilności wyników.
 • 2010- Kończenie terapii: Jak osiągnąć doskonałość w leczeniu ortodontycznym. Prof. Abbas R. Zaher
 • 2010 - Doskonałość w leczeniu ortodontycznym. Jak osiągnąć długotrwałe efekty leczenia. Prof.Wick Alexander
 • 2010 - Leczenie pacjentów technika lingwalną. Dr n.med.Elie Amm.
 • 2010 - Błędy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej Chirurgia periodontologiczna w aspekcie leczenia protetycznego Leczenie ortodontyczne u pacjentów ze zredukowanymi tkankami przyzębia.Prof.Tomasz Konopka
 • 2010 - Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badan Naukowych..prof.dr hab.Jacek Wysocki, dr hab.med. Wiesław Markowitz.
 • 2010 - Udział w 14. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.Dr Barbara Wyszomirska- Zdybel, Dr Izabella Dunin- Wilczyńska
 • 2011 - Braki zębowe a estetyka uzębienia w odcinku przednim.Zespół Interdyscyplinarny.Dr Vincent O. Kokich Jr.
 • 2011 - Leczenie Ortodontyczne z wykorzystaniem Mini- Implantów.Cesare Luzi
 • 2011 - Zagadka Korygowania Głębokiego Nagryzu.Prof.Nathamuni Krishnaswamy.
 • 2011 - 3M Unitek Symposium Future of Intelliegent orthodontics. Dr Fredrik Bergstrand
 • 2012 - Strategie postępowania klinicznego w końcowej fazie leczenia ortodontycznego. Finishing w leczeniu ortodontycznym i interdyscyplinarnym. Dr A.Davide Mirabella
 • 2012 - Jak radzić sobie z leczeniem dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych w świetle najnowszych doniesień naukowych. Prof.Jeffrey P. Okeson
 • 2012 - Uzyskanie stopnia naukowego doktora po złożeniu wymaganych egzaminów i na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: Analiza wartości metrycznych przedniego odcinka szczęki i żuchwy po terapii płytką Schwarza lub maska twarzową- badania retrospektywne.
 • 2013- Trudne Przypadki Ortodontyczne. Prof. Vincent Kokich
 • 2015 - TMG: A Multidisciplinary Approach (Madryt)
 • 2015- Strategia leczenia dla rozwijających się i nie rozwijających się wad zgryzu klasy III Prof. Peter Wing Hong Ngan
 • 2015- Wczesne leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatów wspomagających sterowanie wyrzynania zębów. Racjonalne podejście kliniczne. Dr Gioacchino Pellegrino
 • 2015- Od ortodoncji do chirurgi ortognatyczno-twarzowej. Prof. Mirco Raffaini i dr Renato Cocconi
 • 2015- Od ortodoncji do chirurgii ortognatyczno-twarzowej. Prof. M. Raffaini, Dr R. Cocconi
 • 2016- Rola leczenia ortodontycznego w zdrowym funkcjonowaniu układu żucia. Prof. Jeffrey P.Okeson, DMD
 • 2017- Bezpieczeństwo prawne lekarza dentysty. Dr Milena Delijewska
 • 2019- Technologie Cad/Cam w leczeniu ortodontycznym. R.Labor, J. Szymański, J.Bucki
 • 2019- 19 International Ortodontic Sympozium.