dr n. med. Nedal Aidi

Ukończone studia: Akademia Medyczna w Poznaniu w 1992 r.
Specjalizacja:
 • Io w zakresie stomatologii ogólnej - 1994 r.
 • IIo w zakresie ortodoncji - 1997 r.
Staż pracy:
 • 1992-1999 r. - Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu w Zakładzie Protetyki
 • 1994-1997 r. - Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu w Zakładzie Ortodoncji
 • od 1994 r. prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną.
Członek:
 • Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, PTS
 • Polskiego Towarzystwa Ortodontyczneo,PTO
 • Eurasian Association of Orthodontists, EAO
 • European Orthodontic Society, EOS
Tytuły naukowe:
 • 2012 r. - nadano tytuł doktora nauk medycznych
W naszym gabinecie zajmuje się leczeniem ortodontycznym dorosłych i młodzieży oraz profilaktyką ortodontyczną u dzieci.

Najważniejsze konferencje i kursy:
 • 1994 - Technika łuku prostego I stopień. Dr D.J. Vasey.
 • 1995 - Technika łuku prostego II stopień. Dr D.J. Vasey.
 • 1996 - Technika leczenia aparatem straight-wire .Dr J.C. Bennett.
 • 1996 - Konferencja - Fizjologia narządu żucia; Mioartropatia S. S. Ż.
 • 1997 - Leczenie bezekstrakcyjne dzieci i młodzieży. Prof. W. Aleksander.
 • 1997 - XV Konferencja naukowa z zakresu protetyki.
 • 1998 - Leczenie dorosłych ortodontyczne i chirurgiczne. Prof. W. Alexander.
 • 1999 - 76 TH EOS Cogress of the European Ortodontic Society, Belgia.
 • 2000 - Diagnostyka i leczenie III klasy Angla. Prof. W. Alexander.
 • 2000 - Kongres Implantologii w Polsce.
 • 2001 - Planowanie leczenia, technika segmentowa, ortodoncja a periodontologia. Prof. B.U. Zachrisson.
 • 2001- Pomagam Barce-dyplom za udział w akcji Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka"
 • 2002 - Profesjonalne wybielanie zębów System Illumine.
 • 2002 - Biomechanical strategies for contemporary orthodontic practice. Prof. R. Nanda.
 • 2002 - Nowe poglądy na eliminowanie nawyków ustnych. Dr J. Flutter.
 • 2002 - XX Konferencja naukowa z zakresu protetyki.
 • 2003 - Leczenie ortodontyczne przypadków oligodoncji. Prof. V.G. Kokich.
 • 2003 - Kongres stomatologii estetycznej. VITA
 • 2003 - Vollkeramik- Kongress,Cercon. Dr S. Rinke.
 • 2003 - The latest in Orthodotics & Orthopedics for the Millennium. Dr B.H. Garcia..
 • 2003 - Współpraca interdyscyplinarna ortodonty, periodontologia i protetyka. Prof. B. U. Zachrisson.
 • 2004 - Niezwykłe przypadki - nietypowe leczenie. Prof. J.P. Joho.
 • 2004 - Mikroimplanty jako wzmocnienie zakotwiczenia. Prof. H. Park.
 • 2004 - Korony pełnoceramiczne. Dr Z. Piankowski.
 • 2004 - System implantologiczny CAMLOG. Dr B.Breil.
 • 2005 - Faza końcowa leczenia ortodontycznego. Prof. V.Kokich.
 • 2005 - MBT Summit an overview of the philosophy of orthodontic treatment. Dr Mc Laughlin, Dr Bennett.
 • 2005 - Tytani - Implanty dziś i jutro.
 • 2005 - III Kongres Stomatologii Estetycznej. Sopot.
 • 2005 - System implantologiczny Lifecore biomechanical.
 • 2005 - System implantologiczny Firialit i Xive.
 • 2005 - Współczesne aspekty leczenia pacjentów z chorobami przyzębia. Prof. R. Górska.
 • 2005 - IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
 • 2006 - Ortodoncja , periodontologia i implanty. Prof. B.U. Zachrisson.
 • 2006 - Diagnostyka I leczenie stawu skroniowo-żuchwowego. Dr Randall Moles.
 • 2008 - Ortodoncja XXI Wieku. Dr R. Moles.
 • 2008 - Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych z chorobami przyzębia. Prof. V. Kokich.
 • 2008 - Diagnostyka i leczenie dysfunkcji S.S.Ż. Dr R.Moles.
 • 2008 - Leczenie zgryzu otwartego, głębokiego u pacjentów dorosłych. Prof. D. Segner.
 • 2008 - Leczenie pacjentów techniką lingwaną. Dr B.Ludwig.
 • 2008 - II sesja IAO w Polsce. Dr R. Grant, Dr A. Gallela.
 • 2008 - Leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatu Twin Block. Dr J. Sandler, Dr A.Marry.
 • 2008 - Leczenie oparte na cefalometrii VTO. Retajnery klejone. Prof. B.U. Zachrisson.
 • 2009 - W jakich przypadkach zwolennik leczenia bezekstrakcyjnego usuwa zęby. Prof. W. Alexander.
 • 2009 - Implant Direct, Easy Graft.
 • 2009 - Rejestracja zwarcia, artykulatory, łuki twarzowe.
 • 2009 - ILS PROVIDER kurs Europejski Rady Resuscytacji.
 • 2009 - Kurs ochrony radiologicznej pacjenta.
 • 2009 - Ortodoncja- Uzyskanie harmonii twarzy i stabilności wyników.
 • 2009 - Alternatywna i posturalna ortodoncja dla dzieci i młodzieży. Prof. M. Korn.
 • 2010 - Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. Prof. S. Włoch.
 • 2010 - Kurs praktyczny I stopnia analiza radiologiczna 3D. Sybron Implant Solutions.
 • 2010 - Doskonałość w leczeniu ortodontycznym. Prof. W. Alexander.
 • 2010 - Leczenie ortodontyczne u pacjentów ze zredukowanymi tk. Przyzębia.
 • 2010 - Implant Concilium - Poznań.
 • 2010 - Jak osiągnąć doskonałość w leczeniu ortodontycznym. Prof. A. Zaher.
 • 2011 - Course Incognito System. Warszawa.
 • 2011 - Perio - Ortodoncja . Prof. Konopka.
 • 2011 - Braki zębowe a estetyczne uzupełnienie w odcinku przednim. Dr V. Kokich.
 • 2001 - Leczenie ortodontyczne z wykonaniem mini-implantów. Dr.C.Luzi.
 • 2011 - 3 M Unitek Sympozium”Future of intalligent ortodontics” . Dubai
 • 2012 - Successfully completed the Incognito "Refresher Course”
 • 2012 - Doskonałość w ortooncji- Dr Luzi . Neapol.
 • 2012 - The Dawson Academy - Okluzja w ortodoncji. Liverpool.
 • 2013 - Trudne przypadki ortodontyczne. Prof. V. Kokich.
 • 2014 - Rola ortodonty w leczeniu zaburzeń stawu skron.-żuchw.. Prof. A.Michelotti.
 • 2014 - Kongres 3Shape - Robocam
 • 2014- Certyfikat Zaufania Pacjentów- Laur Pacjenta 2014: Lekarz –specjalista w dziedzinie Ortodoncji i Stomatologi ogólnej
 • 2015 - TMG: A Multidisciplinary Approach (Madryt)
 • 2015- Leczenie wad klasy II oraz klasy III aparatem Carriere Morion z uwzględnieniem estetyki twarzy. Prof. Luis Carriere
 • 2016- Invisalign Training Course 1. Simon Beard
 • 2017- Tips, Tricks and News from the best; Szkolenie 3shape - (jako Wykładowca)
 • 2017- Invisalign Course
 • 2017- Bezpieczeństwo prawne lekarza dentysty. Dr Milena Delijewska
 • 2018- Invisalign Study Club; Simon Beard
 • 2019- Technologie Cad/Cam w leczeniu ortodontycznym. R.Labor, J. Szymański
 • 2019- 19 International Ortodontic Symposium.

TWÓJ PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY